N J O F T I M

28 Shtator 2022
SHARE

Njoftohen studentët e vitit të parë të studimeve, se me datë 03 tetor 2020, për fillimvitin akademik 2022/2023, departamentet e Fakultetit të Filologjisë do ta organizojnë pritjen e studentëve në prani fizike të regjistruar në programet respektive, sipas këtij orari:

PROGRAMI    ORA    SALLA
Gjuhë shqipe    13:00    Salla nr. 76
Letërsi shqipe    13:00    Salla nr. 78
Gjuhë dhe letërsi angleze    13:00    Salla nr. 91
Gjuhë dhe letërsi frënge    13:00    Salla nr. 14
Gjuhë dhe letërsi gjermane    13:00    Salla nr. 32
Gazetari    13:00    Salla nr. 51
Orientalistikë    13:00    Salla nr. 102
Gjuhë dhe letërsi turke    13:00    Salla nr. 25
Ballkanistikë    13:00    Salla nr. 46

DEKANATI