NJOFTIM

07 Tetor 2021
SHARE

 

Njoftohen të gjithë studentët e Fakultetit të Filologjisë se regjisrimi i semestrit dimëror zgjatë deri me 31.10. 2021 do të jetë i hapur SEMS për regjistrim të semestrave për studentët e të gjitha niveleve të studimeve.

 

Pagesa për semestër vlen për studentë të cilët e përserësin semestrin e njëjtë, ndërsa lirohen nga pagesa studentët e nivelit baçelor dhe master (jo  studentët e nivelit të doktoratës) të cilët semestrin e regjistrojnë për herën e parë

Po ashtu, studentët të cilët kanë të pa paguar semestra nga vitet akademike paraprake janë të obliguar që t''i kryejnë të gjitha pagesat, pra t'i shlyejnë borxhet.

 

 

                                                                                                     Shërbimi i Studentëve