• Mirë se vini në Fakultetin e Filologjisë

    Me traditë dhe përvojë të konsiderueshme.

ORARI I MBAJTJES SË KONSULTIMEVE NGA KOMISIONET ME KANDIDATËT E PAPRANUAR SIPAS PROGRAMEVE PËRKATËSE

 Programi Data Ora Vendi
Gjuhë Shqipe 24/09/2018 10:00-11:00 Kabineti nr. 84
Letërsi Shqipe 24/09/2018 10:00-11:00 Kabineti nr. 48
Gjuhë dhe Letërsi Angleze 24/09/2018 10:...

Më shumë

Rezultatet e provimit pranues

Programi Gjuhë shqipe
  Të rregullt
  Më shumë

Angazhimi i një (1) bashkëpunëtori të jashtëm për mbajtjen e ushtrimeve në Programin BA Letërsi Shqipe, në vitin akademik 2018/2019

 Raporti nr. 1811, datë 10.09.2018 (...

Më shumë

NJOFTIM

 Njoftohen studentët dhe mësimdhënësit e Fakultetit të Filologjisë, se provimet e planifikuara të mbahen me datë 20.09.2018, në orën 09:00 dhe 10:00, do të mbahen prej orës 11:00 e tutje.
Më shumë

NJOFTIM

 Njoftohen studentët e Departamentit të Gjuhës dhe Letërsisë Angleze të Fakultetit të Filologjisë se provimeve DIFERENCIALE për afatin e shtatorit 2018 do të mbahen më 20.09.2018 në orën 14:00...

Më shumë