Vlora Mehmeti-Selimi

Zyrtar i Shërbimit të Studentëve
Programi i Gazetarisë, Gjuhë dhe Letërsi Turke, Ballkanistikë
[email protected]
038222970
Zyrtar i Shërbimit të Studentëve në Fakultetin e Filologjisë.