Valdete Morina

Zyrtare i Shërbimit të Studentëve
Gjuhë dhe Letërsi Gjermane,Gjuhë dhe Letërsi Frënge
[email protected]
038222970
Zyrtar i Shërbimit të Studentëve në Fakultetin e Filologjisë.