Emanuel Gjoleka

Zyrtar për Master
[email protected]
038222970
Zyrtar i Shërbimit të Studentëve në Fakultetin e Filologjisë.