Alban Bardhaj

Zyrtar për logjistikë dhe asete
[email protected]
038222970
Zyrtar për logjistikë dhe asete në Fakultetin e  Filologjisë.