Dr. Flutura Çitaku

Profesor asistent
Gjuhës Shqipe,Gjuhës dhe Letërsisë Angleze,Gjuhës dhe Letërsisë Turke.
[email protected]
038 222 970
 Ligjeron  lëndët:
  • Gjuhë e sotme shqipe I
  • Gjuhë e sotme shqipe II 
  • Norma e shqipes se folur
  • Morfologji

Biografia