Dr. Sala Ahmeti

Prof.asistent
Gjuhë shqipe
[email protected]
038222970

Ligjeron lëndet

Norma e shqipes së shkruar
Sintaksë e fjalisë e gjuhës shqipe
Redakturë gjuhe
Sintaksë e periudhës e gjuhës shqipe
Sintaksë


Biografia