Dr. Sedat Kuçi

Profesor i rregullt
Departamenti i ,Gjuhës Shqipe.Letërsisë Shqipe
[email protected]
038222970
 
Ligjeron  lëndët:


Gjuhesi e pergjithshme
Hyrje në studimet albanistikë
Gjuhësi ballkanike
Etnolinguistikë
Gjuhe e gjallë ballkanikeBiografia