Dr.Kujtim Shala

Profesor i rregullt
Departamenti i Letërsisë Shqipe
[email protected]
038222970

Ligjeron  lëndët:
 
  • Bazat e retorikë
  • Hyrje në estetikë
  • Kurs monografik
  • Etetikë e letërsisë
  • Format letrare
  • Bazat e retorikës
        
Biografia