Dr. Kujtim Shala

Profesor i rregullt
Departamenti i Letërsisë Shqipe
[email protected]
038222970

Ligjeron  lëndët:
 
Bazat e retorikës
Hyrje në estetikë
Kurs monografik
Letërsi botërore e shekullit XX
Estetikë e letërsisë
Format letrare

        
Biografia