Dr. Bardh Rugova

Profesor i rregullt
Gjuha Shqipe, Gazetari
[email protected]
038 222 970

 Ligjeron  lëndët:

Fonetikë dhe fonologji e shqipes së sotme
Shkrim kreativ
Gjuhësi teksti
Gjuhësi strukturale
Struktura e shqipes së sotme
Shkrim akademik 
Hyrje në hulumtimin shkencor 
Shqipja ne media 
Hyrje në histori të gjuhës me fonetikë historike
      
  Biografia