Dr. Bardh Rugova

Profesor i rregullt
Gjuha Shqipe, Gazetari
[email protected]
038 222 970

 Ligjeron  lëndët:

Fonetikë dhe fonologji e shqipes së sotme
Hyrje në histori të gjuhës me fonetikë historike
Gjuhësi teksti
Analizë diskursi
Gjuhësi strukturale
Struktura e shqipes së sotme
Gjuhësi teksti - Studime kulturore orientale
Hyrje në gramatikë teksti të gjuhës shqipe
Shqipja ne mediume
Shkrim kreativ

      
  Biografia