Dr. Avdi Visoka

Profesor i rregullt
Gjuhës dhe Letërsi Frënge
[email protected]
038222970
 Ligjeron lëndët:
 

Teori e letërsisë
Letërsi bashkëkohore frënge
Hyrje në hulumtimin shkencor
Metodologji e hulumtimit shkencor
Studime intertekstualiteti
Gjuhë frënge 2
Përkthim frëngjisht-shqip
Analizë e tekstit letrar
Stilistikë
Analizë e tekstit
 
      
Biografia