Dr. Suzana Canhasi

Profesor i rregullt
Gjuhë dhe Letërsi Turke
[email protected]
038222970
 
Ligjeron  lëndët:
 
Histori dhe gjeografi e gjuhës turke I dhe II
Te folmet turke ne Kosove
Metodat e mësimit te gjuhës dhe letërsisë turke
Gjuhësi e përgjithshme
Hyrje në mësimdhënie
Hyrje në gjuhësi
Gjuhësi ballkanike
Semantika e gjuhës turke
Metodat e përgjithshme të mësimdhënies

Biografia