Dr. Shykrane Gërmizaj

Profesor i rregullt
Departamenti i Gjuhë dhe Letërsi Angleze
[email protected]
038222970
 Ligjeron lëndët:

 •  Gjuhë angleze 1
  Gramatikë e gjuhës angleze 1
  Teori dhe praktikë e përkthimit
  Teorite e pervetesimit te gjuhes
  Leksikologji dhe leksikografi
  Metodologji e punës kërkimore shkencore
  Gjuhe angleze 2
  Gramatikë e gjuhës angleze 2
  Përkthim joletrar
  Leksikologji
  Korpus linguistika       

       
  
Biografia