Dr. Shykrane Gërmizaj

Profesor i rregullt
Departamenti i Gjuhë dhe Letërsi Angleze
[email protected]
038222970
 Ligjeron lëndët:

  •  Gjuhë angleze I
  • Gjuhë angleze II
  • Gramatike e gjuhes angleze I
  • Gramatike e gjuhes angleze II
  • Teori dhe praktikë përkthimit I
  • Teori dhe praktikë e përkthimit II
  • Teorite e pervetesimit te gjuhes
  • Leksikologji dhe leksikografi
  • Korpus linguistika         

       
  
Biografia