Dr. Sali Okumus

Profesor i rregullt
Gjuhë turke
[email protected]
038222970

Ligjeron lëndet:

Analizë romani
Letërsi e divanit I
Letërsi e divanit II
Letërsi moderne turke I
Letërsi moderne turke II
Letërsi moderne e botës turke
Letërsi e re turke I
Letërsi e re turke IIBiografia