Dr. Sali Okumus

Prof. asocuar
Gjuhë turke
[email protected]
038222970

Ligjeron lëndet

Letërsi klasike  turke
Letërsi turke e misticizmit
Letërsi moderne turke I
Letërsi moderne turke II
Analiza e teksteve letrare
Analiza e teksteve osmane
Zhanret letrare


Biografia