Dr. Sali Bashota

Profesor i rregullt
Departamenti i Letërsisë Shqipe,Gjuhës Shqipe.
[email protected]
038222970
 Ligjeron  lëndët:
  • Autor i zgjedhur
  • Letërsi aktuale
  • Letërsi romantike shqipe
  • Letërsi romantike arbëreshe
  • Publicistikë letrare
  • Publicistika dhe eseistika
  • Poezi e sotme shqipe

        Biografia