Dr. Abdullah Hamiti

Profesor i rregullt
Orientalistikës
[email protected]
038222970

Ligjeron  lëndët:

Gjuhë turke I
Sintaksë e gjuhës turke I
Gjuhë turke III
Letërsi e vjetër turke
Gjuhë tuke V
Shkrimi shqip me alfabet arab
Tektet shqipe me alfabet arab
Autor i zgjedhur
Gjuhë turke II
Gjuhë turke IV
Sintaksë e gjuhës turke II
Letërsi bashkëkohore turke
Gjuhë turke VI
Autorët shqiptarë në gjuhët orientale
Poetikë orientale në letërsinë shqipe  Biografia