Dr. Abdullah Hamiti

Profesor i rregullt
Orientalistikës
[email protected]
038222970

Ligjeron  lëndët:

Fonetikë dhe morfologji e gjuhës turke I
Gjuhë turke I
Morfologji e gjuhës turke II
Gjuhë turke II
Sintaksë e gjuhës turke I
Gjuhë turke III
Gjuhë turke IV
Sintaksë e gjuhës turke II
Letërsi e vjetër turke
Gjuhë tuke V
Letërsi ballkanike me shkrim arab (Z, Ballkanistike)
Letërsi bashkëkohore turke
Gjuhë turke VI
Tektet shqipe me alfabet arab
Autorët shqiptarë në gjuhët orientale  Biografia