Dr. Anton Berishaj

Profesor i asocuar
Letërsisë Shqipe
[email protected]
038222970
 
Ligjeron  lëndët:

Letërsi e vjetër shqipe I
Teori e vargut
Letërsi e vjetër shqipe II
Prozë e sotme shqipe
Histori e krahasuar e letërsisë shqipe
Shkrim akademik
Histori e artitBiografia