Dr. Haki Hysenaj

Profesor i asocuar
Gjuhës Shqipe,Gjuhës dhe Letërsisë Gjermane,Gjuhës dhe Letërsisë Frënge.Orientalistikës.
[email protected]
038 222 970

 Ligjeron lëndët:
 
Didaktikë e fonetikës
Dialektologji
Gjuhë shqipe I
Gjuhë shqipe II
Metodologji e mesimdhenies
Praktikë e mësimdhënies e gjuhës shqipe


       
 
Biografia