Dr. Bekim Bejta

Profesor i asocuar
Gjuhë dhe Letërsi Angleze
[email protected]
038 222 970
 Ligjeron  lëndët:
 
Fonetike e gjuhes angleze (Dega e Gj. Dhe Let. Angleze
Metodologji e mësimdh.(me vrojtim)
Metodikë e gjuhës angleze
Testimi dhe vlerësimi
Anglishtja në botë
Fonologji e gjuhes angleze (Gjuhe dhe Letersi Angleze)
Hyrje ne mesimdhenie dhe mesimnxenie
Metodologji e mësim II. (me mikromësimdh) 
Variacionet dhe varietetet e gjuhes
Metodologji e mesimdhenies se gjuhes se huaj

  Biografia