Dr. Bajram Kosumi

Profesor i asocuar
Gazetarisë
[email protected]
038 222 970


 Ligjeron  lëndët:

Zhanret e gazetarisë I
Bazat e stilit gazetaresk
Menaxhimi i medias
Zhanret e gazetarisë II
Editoriali Komenti dhe Analiza
Infotaiment

       
     
    Biografia