Dr. Avdi Visoka

Profesor i asocuar
Gjuhës dhe Letërsi Frënge
[email protected]
038222970
 Ligjeron lëndët:
 

Teori e Letërsisë
Letërsi bashkëkohore frënge
Hyrje në hulumtimin shkencor
Letersi shqipe
Përkthim frëngjisht-shqip
Analizë e tekstit letrar
Stilistikë
 
      
Biografia