Dr. Isa Memishi

Profesor i asocuar
Orientalistikë
[email protected]
038 222 970
Fonetikë e gjuhës arabe
Gjuhë arabe 1
Gjuhë arabe 2
Morfologji e gjuhës arabe
Gjuhë arabe III
Gjuhë arabe IV
Gjuhe arabe V
Përkthim tekstesh arabe
Morfosintaksëe gjuhës arabe
Hyrje në Filologji orientale
Sintaksë e gjuhës arabe
Letërsi e vjetër arabe
Letërsi klasike arabe
Gjuhë arabe VIFonetikë e gjuhës arabe
Gjuhë arabe 1
Gjuhë arabe 2
Morfologji e gjuhës arabe
Gjuhë arabe III
Gjuhë arabe IV
Gjuhe arabe V
Përkthim tekstesh arabe
Morfosintaksëe gjuhës arabe
Hyrje në Filologji orientale
Sintaksë e gjuhës arabe
Letërsi e vjetër arabe
Letërsi klasike arabe
Gjuhë arabe VI


     
   Biografia