Dr. Bade Bajrami

Profesor i asocuar
Gjuhës dhe Letërsis Frënge
[email protected]
038 222 970
 Ligjeron  lëndet

Gjuhë frënge 1
Morfologji
Sintaksë
Morfosintaksë
Gjuhë frënge 6
Leksikologji
Përkthim shqip - frëngjisht
Didaktikë e leksikut


       
Biografia