Dr. Teuta Abrashi

Profesor i asocuar
Gjuhë gjermane
[email protected]
038222970
Ligjeron lëndet

Sintaksë e gjuhës gjermane
Semantikë
Gramatikalizimi
Gramatika funktionale dhe struktura informative
Morfologji e gjuhës gjermane
Gjuha dhe filozofia
Histori e gjuhës gjermane
Sintaksë gjenerative
Modelet gramatikore
Biografia