Dr. Lindita Tahiri

Profesor i asocuar
Gjuhë angleze
[email protected]
038222970

Ligjeron lëndet

Bazat e komunikimit masiv I
Bazat e komunikimit masiv II
Edukimi medial
Maskultura
Kritike bashkekohore letrare
Interpretimi i veprave letrare
Stilistikë
Gjuha dhe kultura
Hyrje ne hulumtin shkencor
Gjuhësia në studimin e letërsise
Teknologjia e perkthimit
Metodologji e punes kerkimore-shkencore


Biografia