Dr. Rrahman Paçarizi

Profesor i asocuar
Gjuhë shqipe, Gazetari
[email protected]
038222970

Ligjeron lëndët

Morfologji - sistemi emëror i shqipes
Morfologji - sistemi foljor i shqipes
Psikolinguistikë
Histori e studimeve albanistike
Mediat publike
Gazetari e televizionit
Kulturë gjuhe
Intervista & Talk Shou
Konvergjenca mediale
Radiogazetari

Biografia