Dr. Qibrije Frangu

Profesor i asocuar
Letërsi shqipe
[email protected]
038222970

Ligjeron lëndët

Histori e letërsisë shqipe I
Histori e kulturës shqiptare
Metodologji e mësimdhënies
Kurs monografik
Letërsi për fëmijë
Metodikë e letërsisë me praktikë shkollore
Letërsi popullore


Biografia