Dr. Nysret Krasniqi

Profesor i asocuar
Letërsisë Shqipe
[email protected]
038222970
 
 Ligjeron  lëndët


Poetikë
Poezia shqipe
Metodologji e hulumtimit shkencor
Teoritë letrare
Kritikë letrare
Drama shqipe
Romani shqiptar
        

Biografia