Dr. Nuran Malta

Profesor i asocuar
Gjuhë Turke
[email protected]
038222970
Ligjeron lëndët

Hyrje në letërsinë turke
Letërsi popullore turke
Letërsi turke ne Ballkan
Dituri dhe teori letrare
Folkloristikë
Lirika popullore turke
Proza e letërsisë së divanit
Hyrje në letërsinë botërore
Mitologji


Biografia