Dr. Naser Mrasori

Profesor i asocuar
Gjuhë dhe Letërsi Gjermane
[email protected]
038222970
Analizë e teksteve letrare
Letërsi austriake
Letërsi gjermane: Ekspresionizmi deri të Rajhu i Tretë
Letërsia bashkëkohore gjermane
Letërsia gjermane: Realizmi deri te Simbolizmi
Letërsia dhe artet pamore
Letërsi gjermane pas 1945
Receptimi i letërsisë gjermane(shek 20)
Letërsi e krahasuar
Analizë e teksteve letrare
Letërsi austriake
Letërsi gjermane: Ekspresionizmi deri të Rajhu i Tretë
Letërsia bashkëkohore gjermane
Letërsia gjermane: Realizmi deri te Simbolizmi
Letërsia dhe artet pamore
Letërsi gjermane pas 1945
Receptimi i letërsisë gjermane
Letërsi e krahasuar         
Biografia