Dr. Milote Sadiku

Profesor i asocuar
Gjuhë gjermane
[email protected]
038222970
Ligjeron lëndët

Leximi dhe kuptimi teksteve
Metodikë e gjuhës gjermane me observim
Frazeologizmat në teori dhe praktikë
Teoritë moderne të pjesëve të ligjëratës 
Leksikologji dhe fjalëformim
Didaktika e gramatikës së gjuhës gjermane 
Metodikë me praktikë profesionale të mësimdhënies
Praktikë e mësimdhënies 
Didaktizimi i leksikut në mësimdhënien e gjuhës gjermane 


Biografia