Dr. Ergin Jable

Profesor i asocuar
Gjuhë turke
[email protected]
038222970
Ligjeron lëndët

Dialektologji e gjuhës turke I - II
Kulturë gjuhësorë
Histori ballkanike e periudhës osmane
Histori e përgjithshme turke
Metodat e hulumtimeve dialektologjike
Morfemat e gjuhes turke
Metodat e hulumtimit shkencor
Shkrim akademik
Turqishtja arkaike anadolliane
Informatikë


Biografia