Dr. phil. Vjosa Hamiti

Prof. asistent
Gjuhë gjermane
[email protected]
038222970
Ligjeron lëndet

Hyrje në gjuhësinë gjermane
Gramatikë e gjuhës gjermane
Gjuhe gjermane V
Gjuhe gjermane VI


Biografia