Dr. Phil Remzie Shahini -Hoxhaj

Profesor asistent
Gazetari
[email protected]
038222970

Ligjeron  lëndët:


Media dhe politika
Teoria e medieve te reja
Metoda kërkimi në shkencat e komunikimit (Kuantitative)
Marredhenie me publikun I
Etikë e gazetarisë
Metoda kerkimi ne shkencat e komunikimit (Kualitative)
Marrdhenie me publikun II
Gazetari televizive
Biografia