Dr. Seniha Krasniqi

Profesor asistent
Gjuhë dhe letërsi frenge, Gjuhë dhe letërsi turke, Gjuhë dhe letërsi, Orientalistikë
[email protected]
038222970
Ligjeron lëndët:


Gjuhe angleze1 
Gjuhe angleze 2
Gjuhe angleze 3
Gjuhe angleze 4


Biografia