Dr. Sazana Çapriqi

Prof.asistent
Gjuhë angleze
[email protected]
038222970

Ligjeron lëndet

Pasqyrë e letërsisë amerikane
Tregimi i shkurtër amerikan
Letërsi bashkëkohore amerikane
Perkthim nga B ne A
Perkthim nga B ne A dhe A ne B
Shkrimi feminist anglo-amerikan
Shekspiri
Teori e perkthimit
Letërsi amerikane e shek.XX
Letërsi moderne amerikane
Teoritë e përkthimit
Autor I zgjedhur
Mass Kultura
Gjuha dhe ideologjia


Biografia