Dr. Sadije Rexhepi

Prof. asistent
Gjuhë gjermane
[email protected]
038222970

Ligjeron lëndët

Gjuhe gjermane I
Qytetërim gjerman DACHL
Gjuhe gjermane II
Shkrim akademik


Biografia