Dr. Nerimane Kamberi

Prof.asistent
Gjuhë Frenge
[email protected]
038222970
Ligjeron lëndët

Gjuhë frënge 4
Poezia e shek. XX
Hyrje në përkthim
Drama e shek. XX
Qyeterim freng (Z)
Kritike letrare
Fonetikë
Gjuhë frënge 3
Hyrje në letërsi evropiane
Hyrje në letërsi frankofone

Biografia