Dr. Blerta Ismajli

Prof. ass
Gjuhë dhe Letërsi Gjerermane
[email protected]
038 222 970
Gjermanishtja praktike III,
Gjermanishtja praktike IV.

 
Biografia