Dr. Albulena Blakaj -Gashi

Profesor i asocuar
Gjuhë dhe Letërsi Gjerermane
[email protected]
038222970

Ligjeron lëndet

Letërsi gjermane: Baroku deri te Iluminizmi
Vepra të zgjedhura të letërsisë moderne
Receptimi i letërsisë gjermane te shqiptarët (shek 18-19)
Autorë dhe modele (Antologji e veprave nëpër kohë)
Autor i zgjedhur I
Letërsi gjermane: Mesjeta deri te Humanizmi
Letërsi gjermane: Sturm und Drang dhe Klasika
Letërsia dhe mediat (filmi)
Përkthim letrar
Kritikë intermediale


     
Biografia