Dr. Arben Fetoshi

Prof.asistent
Gazetari
[email protected]
038222970
      Ligjeron lëndet

     Bazat e komunikologjisë I
     Bazat e komunikologjisë II
     Metoda kërkimi në shkencat sociale
     Sistemi politik i BE-së
     Sociologji e komunikimit
     Produksion & Postproduksion