Dr. Abdulla Rexhepi

Profesor Asistent
Orientalistikë
[email protected]
038222970
Ligjeron lëndët:

Historia bashkëkohore e Lindjes së Mesme
Historia e qytetrimeve të lashta në Orient
Gjuhë Perse I
Gjuhë Osmane I
Gjuhë Osmane II
Gjuhë Perse II
Përkthim tekstesh turke 
Qytetrim Islam I
Hyrje në letërsinë perse
Qytetrim Islam II
Historia e Perandorisë Osmane
Letërsi bashkëkohore arabe I
Letërsi bashkëkohore arabe II
 


Biografia