Dr. Abdulla Rexhepi
Profesor Asistent
Orientalistikë
[email protected]
038222970

Dr.Albulena Blakaj -Gashi
Prof. asistent
Gjuhë dhe Letërsi Gjerermane
[email protected]
038222970

Dr. Arben Fetoshi
Prof.asistent
Gazetari
[email protected]
038222970

Dr. Blerta Ismajli
Asistente
Gjuhë dhe Letërsi Gjerermane
[email protected]
038 222 970

Dr. Muhamed Çitaku
Prof.asistent
Letërsisë Shqipe
[email protected]
038822970

Dr. Ag Apolloni
Prof.asistent
Letersisë Shqipe
[email protected]
038222970

Dr. Naim Kryeziu
Prof.asistent
Gjuhë dhe Letërsi Gjerermane
[email protected]
038222970

Dr. Nerimane Kamberi
Prof.asistent
Gjuhë Frenge
[email protected]
038222970

Dr. Nuran Malta
Prof.asistent
Gjuhë Turke
[email protected]
038222970

Dr. Sadije Rexhepi
Prof. asistent
Gjuhë gjermane
[email protected]
038222970

Dr. Sazana Çapriqi
Prof.asistent
Gjuhë angleze
[email protected]
038222970

Dr. Teuta Abrashi
Prof.asistent
Gjuhë gjermane
[email protected]
038222970

Dr.phil. Vjosa Hamiti
Prof. asistent
Gjuhë gjermane
[email protected]
038222970