Dr. Abdulla Rexhepi
Profesor asistent
Orientalistikë
[email protected]
038222970

Dr. Arben Fetoshi
Profesor asistent
Gazetari
[email protected]
038222970

Dr. Blerta Ismajli
Profesor asistent
Gjuhë dhe Letërsi Gjerermane
[email protected]
038 222 970

Dr. Esin Hydaverdi
Profesor asistent
Gjuhë dhe letërsi turke
[email protected]
038222970

Dr. Gëzim Qerimi
Profesor asistent
Gazetari
[email protected]
038222970

Dr. Isa Sylçevci
Profesor asistent
Gjuhë dhe letërsi turke
[email protected]
038222970

Dr. Lendita Gjikolli
Profesor asistent
Departamenti i Gjuhë dhe Letërsi Frenge
[email protected]
038222970

Dr. Majlinda Bregasi
Profesor asistent
Gjuhë shqipe
[email protected]
038222970

Dr. Muhamed Çitaku
Profesor asistent
Letërsisë Shqipe
[email protected]
038822970

Dr. Muhamet Jahiri
Profesor asistent
Gazetari
[email protected]
038222970

Dr. Naim Kryeziu
Profesor asistent
Gjuhë dhe Letërsi Gjerermane
[email protected]
038222970

Dr. Nerimane Kamberi
Profesor asistent
Gjuhë Frenge
[email protected]
038222970

Dr. Phil Remzie Shahini -Hoxhaj
Profesor asistent
Gazetari
[email protected]
038222970

Dr. Sazana Çapriqi
Profesor asistent
Gjuhë angleze
[email protected]
038222970

Dr. Seniha Krasniqi
Profesor asistent
Gjuhë dhe letërsi frenge, Gjuhë dhe letërsi turke, Gjuhë dhe letërsi, Orientalistikë
[email protected]
038222970

Dr. Shpëtim Elezi
Profesor asistent
Gjuhë shqipe
[email protected]
038222970

Dr. phil. Vjosa Hamiti
Profesor asistent
Gjuhë gjermane
[email protected]
038222970