Dr. Irfan Morina

Profesor i rregullt
Gjuhës dhe Letërsisë Turke
[email protected]
038 222 970
Ligjeron  lëndët:


  • Gjuhë osmane I
  • Gjuhë osmane II
  • Sintaksë e gjuhës turke
  • Morfologji e gjuhës turke I
  • Morfologji e gjuhës turke II
  • Fonetikë e gjuhës turke
 
       Biografia