Dr. Irfan Morina

Profesor i rregullt
Gjuhës dhe Letërsisë Turke
[email protected]
038 222 970
Ligjeron  lëndët:


Sintaksë e gjuhës turke
Morfologji e gjuhës turke I
Morfologji e gjuhës turke II
Fonetikë dhe fonologji e gjuhës turke
Hyrja në gjuhën turke
Hyrja në gjuhën osmane
Gramatika e gjuhës osmane I
Gramatika e gjuhës osmane II
Tekste të gjuhës osmane
Gramatikë krahasimtare shqip-turqisht
Teori të përkthimit dhe praktikë përkthimi nga shqipja dhe në turqisht

 
       Biografia