Dr. Anton Berishaj

Profesor i asocuar
Letërsisë Shqipe
[email protected]
038222970
 
Ligjeron  lëndët:

Letërsi e vjetër shqipe
Teori e vargut
Letërsi e vjetër shqipe II
Shkrim akademik
Civilizim dhe gjuhe ballkanike
Histori e artit


Biografia