Dr. Linditë Rugova

Profesor i asocuar
Gjuhë dhe Letërsi Angleze
[email protected]
038 222 970

 Ligjeron  lëndët:
 
  • Morfologji
  • Gramatikë e tekstit
  • Pragmatikë
  • Shkrim akademik
  • Sintaksë e gjuhës angleze I
  • Sintaksë e gjuhës angleze II
  • Gjuhësi kontrastive
  • Gramatikë transformacionale
        
Biografia