Dr. Haki Hysenaj

Profesor i asocuar
Gjuhës Shqipe,Gjuhës dhe Letërsisë Gjermane,Gjuhës dhe Letërsisë Frënge.Orientalistikës.
[email protected]
038 222 970

 Ligjeron lëndët:
 
  • Gjuhë e sotme shqipe I 
  • Gjuhë e sotme shqipe II 
  • Qytëtrim shqiptar
  • Dialektologji
  • Gjeografi gjuhësore
       
 
Biografia