Dr. Bardh Rugova

Profesor i asocuar
Gjuha Shqipe, Letërsisë Shqipe, Gazetarisë.
[email protected]
038 222 970

 Ligjeron  lëndët:

 • Fonetikë dhe fonologji e gjuhës së sotme shqipe
 • Shkrim akademik
 • Shkrim kreativ
 • Analizë diskursi
 • Hyrje në në gramatikë teksti të gjuhës shqipe
 • Gjuhësi teksti
 • Struktura e shqipes së shkruar
 • Gjuhë shqipe (gjuhësi teksti dhe analizë diskursi)
 • Gjuhe shqipe per qellime te veçanta
 • Dizajn i audiencës 
 • Shqipja në media
      
  Biografia